Algemene Voorwaarden

Welkom bij Praktijk Helder Leven!

Deze algemene voorwaarden omschrijven de regels en voorschriften voor het gebruik van de website van Helder Leven - Shanna Verdonck, gelegen op www.helderleven.be.

Helder Leven is een eenmanszaak opgericht door Shanna Verdonck.

Met het bezoeken van de site helderleven.be wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden van deze website.

Inhoud en beschikbaarheid

De website helderleven.be heeft als doel u als bezoeker te informeren. Shanna spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Shanna spant zich ook in om onderbrekingen door technische fouten zoveel als mogelijk te voorkomen. Men kan weliswaar niet garanderen dat de website volledig vrij van onderbreking zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Aansprakelijkheid

De op de website aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie en materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Daarnaast is de informatie op de website van algemene aard en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de bezoeker worden beschouwd.

De vrije keuze van de cliënt staat steeds voorop en wordt altijd gerespecteerd. Wanneer U reeds geholpen wordt door een klassiek geschoolde arts, is het aangeraden om die behandeling te combineren met de energetische therapie. Als energetisch therapeut ben ik geen arts, psychiater, psycholoog of diëtiste. Ik stel geen medische diagnoses, schrijf geen geneesmiddelen voor en lever geen medische diensten.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met de therapeut. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Shanna Verdonck nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering Baloise staat in voor schade, die door de verzekerde accidenteel aan derden wordt veroorzaakt tijdens het uitvoeren van een werk tegen bezoldiging.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie en materialen liggen bij Shanna Verdonck. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Shanna Verdonck, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het gebruik van het logo van Helder Leven - Shanna Verdonck of ander artwork is niet toegestaan ​​voor het linken zonder een handelsmerk licentieovereenkomst. Deze overeenkomst begint op twee januari 2023..

Privacy

Uw privacy is voor Shanna van groot belang. Shanna houdt zich dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij Shanna en dat deze altijd netjes gebruikt worden. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wat er op de website hederleven.be allemaal gebeurd met informatie die er over u wordt bekomen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat Shanna precies van u bijhoudt, neem dan contact via info@helderleven.be.

Shanna geeft uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als dat nodig is voor medisch overleg (dit gebeurt expliciet op vraag van de patiënt zelf) of als Shanna hierbij wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Cookies

De website maakt gebruik van cookies om je online ervaring persoonlijker te maken. Door Praktijk Helder Leven te openen, stemde je ermee in om de vereiste cookies te gebruiken.

Een cookie is een tekstbestand dat door een web pagina server op je harde schijf wordt geplaatst. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma's uit te voeren of virussen op je computer te plaatsen. Cookies worden uniek aan jou toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein dat de cookie aan je heeft uitgegeven.

We kunnen cookies gebruiken om informatie te verzamelen, op te slaan en bij te houden voor statistische of marketingdoeleinden om onze website te laten werken. Je hebt de mogelijkheid om optionele cookies te accepteren of om te weigeren. Er zijn enkele vereiste cookies die nodig zijn voor de werking van onze website. Voor deze cookies is je toestemming niet vereist, aangezien ze altijd werken. Hou er rekening mee dat door het accepteren van vereiste cookies, je ook cookies van derden accepteert, die kunnen worden gebruikt via door derden geleverde services als je dergelijke services op onze website gebruikt, bijvoorbeeld een video weergavevenster van derden dat geïntegreerd is op onze website.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor Shanna van groot belang. Shanna zorgt dat uw gegevens goed beveiligd zijn. De beveiliging wordt steeds aangepast en gecoördineerd of er mogelijk iets misgaat.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens Shanna van u heeft, kunt u altijd contact opnemen. Zie de contactgegevens. U hebt de volgende rechten:• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens Shanna heeft en wat ermee gebeurd• inzage in de precieze persoonsgegevens die Shanna heeft• het laten corrigeren van fouten• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens• intrekken van toestemming• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik. Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat Shanna zeker weet dat er geen gegevens van de verkeerde persoon aangepast of verwijderd worden.

Klacht indienen

Als u vindt dat ik u niet op de juiste manier help, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy commissie.