Verdieping Lijfkrachtherstel

Met de basiscursus Lijfkrachtherstel kon je kennismaken met een praktische benadering om je cliënt te helpen in zijn heling. Anders dan in de basiscursus, zal in deze verdieping meer ruimte zijn voor theorie. Dit met als doel, de praktische kant te onderbouwen. Doen is immers altijd productiever dan denken… 

Er zal op meerdere vlakken aandacht besteed worden aan de omschrijving van diverse lichaamsonderdelen, processen en onderliggende problematiek. Hier zal uiteen worden gezet hoe lichaam en geest elkaar beïnvloeden. (psychosomatiek) 

Hierbij komen volgende zaken aan bod:

  • De schedel
  • De schouders
  • De voeten
  • Het verteringstelsel (maag, darmen, lever, galblaas)
  • Hormoonhuishouding en traumapunten (hypofyse, thalamus, hypothalamus, pijnappelklier, amygdala, schildklier, thymusklier, bijnieren)
  • De blaas, urinewegen, nieren
  • De longen
  • De psoasspier
  • Voortplantingsorganen (prostaat, baarmoeder)
  • De bloedsomloop

Na deze cursus ben je volledig in staat deze onmiddellijk toe te passen op jezelf en/of anderen. 

Bij vragen hierover, neem gerust contact op.